AKTUELLT

Beslut på ÅRSMÖTE i maj 2016; SLÄKTTRÄFF 2018

2016 års ordinarie Årsmöte ägde rum den 7 maj 2016 i Lankojärvi hos Marketta ja Vesa Mäntyranta. På plats var rekordmånga deltagare, 31 st. Det var glädjande att många nya deltagare kom på mötet, personer som inte hade deltagit i föreningens aktiviteter tidigare.

Mötet fastslog många bra beslut:

 

BUSSRESA TILL NORGE I JULI 2014 ÄR INSTÄLLD - ISTÄLLET EN SPARESA TILL LEVI UNDER HÖSTEN

På grund av för få anmälda har styrelsen beslutat att ställa in bussresan till Norge. Kostnaderna för resan skulle ha blivit orimliga med så få anmälda.

Istället planeras en sparesa till Levi under hösten, tex i mitten av oktober. Ordförande har påbörjat planeringen av resan.

Väinö

  

SPARESA TILL PÄRNU HÖSTEN 2013

Några bilder från resan kan du hitta från finsk menu, sidan Ajankohtaista. Hoppas, att du kan läsa finska texten

Hälsningar från styrelseordförande

Information från släktföreningen samt vår verksamhet har gått på sparlåga under sommaren och hösten. Delvis har det berott på att vår hemsida har legat nere, nu senast under flera veckor.

Den 5 november samlades styrelsen och diskuterade aktuella ärenden. Under det här året har vi fått in några nya medlemmar och för närvarande är vi 205 stycken. Det finns fortfarande några som ännu inte har betalat årets medlemsavgift. Du kan göra det genom att betala 100 SEK till konto 8264-4, 903 205 732-6 på Swedbank, eller 100 NKR konto 1201.73.01142 på DnBNOR. Nya medlemmar är också alltid välkomna. Kom ihåg att skriva ditt namn i meddelande rutan när du betalar medlemsavgiften. Om du, både ny och gammal medlem, har mail adress så skicka det till adressen vainoenbuska@hotmail.com . Via mail når vi våra medlemmar både snabbt och effektivt.

Samlandet av personuppgifter till släktboken har försvårats av att hemsidan har legat nere men nu när det fungerar igen kan du använda blanketten på hemsidan och skicka eller maila det till Anneli. Se till att lämna uppgifter om din släkt och påminn gärna även andra släktingar att lämna sina uppgifter. Styrelsen beslutade även om en strategi hur vi ska effektivisera samlandet av personuppgifter. Här hittar du blanketten som du kan använda. Där hittar du även mer information om släktboken. Och glöm inte att leta bland dina foton. Även berättelserna till boken är under bearbetning. Vi hoppas få fart på bokprojektet även om vi vet att det är både tidskrävande och arbetsamt. Ett bokprojekt kräver även ekonomiska resurser och därför är det extra viktigt att få in medlemsavgifterna.  

Själv önskar jag att få igång en aktiv återkoppling både från medlemmar och från andra släktingar på hur vi tillsammans kan utveckla verksamheten. Även konstruktiv kritik är välkommet. Du når mig på ovan nämnda mail adress eller per telefon 00358 40 834 67 47.

Hälsningar i väntan på vintern och skidväder

Styrelseordförande Väinö