SLÄKTBOKEN

Enbuske släktföreningens styrelse beslutade den 10 september att ge ut en SLÄKTBOK OM SLÄKTEN ENBUSKE. Den publiceras under släktträffen den 28.7.2018 i Pello.

Nu under hösten och kommande vintern kommer jag att ta kontakt med de oliga släktgrenarna i Sverige och Norge. Vi är redan nu färdiga med 1124 familjetavlor men det finns stora mängden som måste uppdateras. Och vi behöver hjälp av er. De viktigaste texterna i boken kommer att vara på både finska och svenska. Fotos, speciellt gamla foton är välkomna att skickas/mailas till mig.

Men som jag sagt, jag kommer att ta kontakt med er och ge noggrannare information.

Ordf. Väinö

Uppdaterad 24.10 2017

Antalet familjetavlor i boken närmar sig 2600. Vi har fått in många foton, särskild tack vare släktingarna i Norge. Några berättelser om släkten är klara och mer är på gång. Vi fortsätter att samla personinformation fram till december – januari 2018 och därefter koncentrerar vi oss på texter och översättningar till svenska eller från svenska/norska till finska. Vi behöver också tid att göra layout för foton och text. All material till boken måste vara klart i slutet av maj 2018.  

Överenskommelse med utgivaren, Väyläkirjat, är att boken blir i två delar. Själva släktboken blir ca 850 sidor och innehåller berättelser, foton och familjetavlor. Den andra delen omfattar ca 100 sidor och innehåller personregister. Även om innehållet blir massivt har vi kunnat hålla priset på en rimlig nivå – de två delarna kostar 45 euro eller 450 SEK/NOK. Det går bra att redan nu reservera böcker samt betala till släktföreningens konto i Osuuspankki, Finland. Betalning från utlandet görs till BIC: OKOYFIHH och IBAN:  FI15 5643 0920 0279 03. Ange tydligt vem som betalar och för hur många exemplar. Böckerna finns att köpa och hämta fredag 27 juli vid ankomstregistrering.