Enbuske släktföreningens styrelse beslutade den 10 september att ge ut en SLÄKTBOK OM SLÄKTEN ENBUSKE. Den publiceras under släktträffen den 28.7.2018 i Pello.

SLÄKTBÖCKER FINNS FORTFARANDE ATT KÖPA

Släktbok om Släkten Enbuske finns fortfarande att köpa och består av två delar. Böckerna innehållet över tusen sidor, ca 14.500 namn, familjeinfo över 3.000 familjen, ca 30 berättelser - både finska och på svenska eller norska samt många bilder.

De två delarna kostar 45 euro/450 kronor + leveranskostnad.  Böckerna kan beställas från mig vainoenbuska@hotmail.com eller +358 40 834 6747. Ge ditt namn, postadress och mobilnummer. Jag sänder böckerna från Svenska Pellos posten - det är billigare. Böckerna finns i Luleå hos Anneli Enbuska Lind tel +46 70 552 4076 - anneli@fpn.se och i Rantajärvi hos Anna-Maija Lampinen, tel +46 70 324 42 76.

Böckerna innehåller mycket intressant läsning!

 

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.