Enbuske släkthistoria

1791 flyttade yrkessoldaten Johan Dynitsson Enbuske (född 1761 Stormlod Tensudd) från Pajala till finska Pello och blev rotesoldat i rote Enbuske. Senare samma år flyttade även hans fru Margareta Johansdotter Karvonen till Pello. De bosatte sig i Nivanpää i finska Pello där Enbuske rotetorp var belägen.

JJohan tog värvning vid 21 års ålder i Torneå kompani även kallad Majorens kompani år 1782. Hans registreringsnummer var 873 och enligt Generalmönstringsrullarna var hans längd 11 kvarter och 3 tum dvs han var strax över 170cm. Rotetorpet som han flyttade till år 1791 låg i Nivanpää i finska Pello, ungefär där Tuure Enbuskas hus ligger. Johan hade åtminstone tre bröder och samtliga var soldater, de hette Per D Stormlod (f 1755), Samuel D Tjäder (f 1758) som fick tapperhetsmedalj i strid samt Olof D Kålare (f 1763). Släkten Marjavaara i Kieksiäisvaara är ättlingar till Olof som var förutom soldat men även nybyggare.

Johan Dynitsson Enbuske tjänstgjorde tills han blev 49 år och gick ur tjänst 1810. Han deltog i Gustav den III:s krig mot Ryssland 1788-1790 samt Finska kriget 1808-1809. Efter åren som soldat fortsatte han att arbeta som smed och hade sin smedja vid Torneälven ungefär där släkten Lassila har sina ägor i dag. När familjen blev större skaffade de sig troligtvis sitt levebröd genom att odla lite mark, boskapsskötsel, jakt samt fiske för eget bruk i Torneälven eftersom Johan Dynitsson hade tillstånd till laxfiske i Torneälven (vilket framgår av Ove Anttilas bok "Arbete och liv under gångna sekler Ur Pello bys historia").

Både Johan och Margareta fick ett långt liv om man ser på förhållandena på den tiden. Johan gick bort vid 79-års ålder den 30/9 1840 och hans fru Margareta blev 82-år hon gick bort 22/1 1846.

Margareta och Johan fick 7 barn i Nivanpää i Pello:
Johan (f 1792)
Isak (f 1794-1870)
Anna Greta (f 1797)
Marja (f 1800)
Brita (f 1803)
Eva Kaisa (f 1805)
Pehr (1809-1881)

ättlingar till Isak är bl a Enbuske som bor i Pello (Nivanpää, Kylävaara, Lehmivaara ja Mämmilä) samt Enbuske som bor på svenska sidan. ättlingar till Pehr är bl a Enbuske som bor i Lankojärvi och Sirkkakoski.

Johans far var soldat Dynits Mattsson Stormlod Tensudd (1724-1768) och mor hette Maria Pehrdotter (1724-1795). Dynits Mattssons bror Mats sålde deras föräldrahem Harju-Gården i Pajala och flyttade till Kitkiojärvi.

Dynits Mattsson Stormlod Tensudds far hette Mats Nilsson Harju (1669-1741) och mor Britta Dynisdotter Lovikka Tyni (1693-1743). Namnet Dynits härstammas således från Brittas släkt.

Mats Nilsson Harjus far hette Nils Olofsson Harju Niva (1688?) och mor Valborg Tomasdotter Mämmi.

Nils Olofs far hette Olof Eriksson

Olof Erikssons far hette Erik Nilsson Pajanen

Erik Nilsson Pajanens far hette Nils Larsson Pajanen

Nils Larsson Pajanens far hette Lasse Pajanen. Lasse Pajanen kom från Pyhäjärvi i Savo där han var jordbrukare åren 1558-1576. Därefter vet man inte om hans förehavanden förrän 1587 då han flyttade till Pajala och byggde ett hus där och kom då med i skattelängder. Lasse Pajanen antas vara den första nybyggaren i Pajala och således grundaren av Pajala. Lasse Pajanen dog 1617.

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.